Educar al Segle XXI: Competéncies i aprennentatges básics des l´atenció a la diversitat